Producenci
Polityka prywatności

            Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”), które znacząco zmieni reżim ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. 

            Jednym z wymogów Rozporządzenia RODO jest obowiązek poinformowania klientów, kontrahentów oraz podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane, o sposobach i celach przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające dane osobowe. Uprzejmie informujemy, że Fire Stop Serwis sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe otrzymane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również w inny sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów. 

            Administratorem danych jest Fire Stop Serwis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-010) przy ulicy Szczawiowej 53B.

 

            Fire Stop Serwis sp. z o. o. przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub pozyskane w sposób inny niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.
  2. Dane kontaktowe pracowników, przedstawicieli i reprezentantów klientów i kontrahentów klientów, pozyskiwane od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w sposób inny niż od osób których dane dotyczą, w tym również ujawnione w jawnych, publicznych rejestrach.

 

            Fire Stop Serwis sp. z o. o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, w których:

  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fire Stop Serwis sp. z o. o.
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fire Stop Serwis lub ich kontrahentów oraz klientów.

 

            Fire Stop Serwis sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, związanej z tym działalności handlowej oraz innych prac związanych z tą działalnością.

 

            Przysługujące prawa oraz sposób ich realizacji

            Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez Fire Stop Serwis sp. z o. o., przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

            Dlaczego otrzymują Państwo niniejszą informację?

            Niniejsza informacja została sporządzona w ramach obowiązku spoczywającego na administratorach danych osobowych w odniesieniu do usług świadczonych przez Fire Stop Serwis sp. z o. o. Dokument ten stanowi o podstawowych zasadach stosowanych przez Fire Stop Serwis sp. z o. o. w zakresie danych osobowych.

            W sytuacjach, gdy przekazujecie Państwo Fire Stop Serwis sp. z o. o. jakiekolwiek dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Dla Fire Stop Serwis sp. z o. o. bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych jest zarówno obowiązkiem jak i celem. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.

 

            Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fire Stop Serwis sp. z o. o. należy kierować na nasz adres e-mail: info@firestop-serwis.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl